Uchwały Zarządu-2021

z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad płatności za ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Jarosławskiego w tym jednostek organizacyjnych jemu podległych na rok 2022 - 2023

Data publikacji:

z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na otwarty konkurs ofert na zlecenie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego obejmującego prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego w 2022r. oraz regulaminu pracy komisji konkursowej

Data publikacji:

z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia potrzeb Powiatu Jarosławskiego w zakresie pieczy zastępczej na 2022r.

Data publikacji:

z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.

Data publikacji:

z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji gazowej

Data publikacji:

z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Data publikacji: