Uchwały Zarządu-2021

z dnia 20 września 2021 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji gazowej.

Data publikacji:

z dnia 20 września 2021 r. w sprawie upoważnienia osoby do dokonywania wpisów w książkach obiektów budowlanych, stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego.

Data publikacji:

z dnia 20 września 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Jarosławskiego, położonej przy ul. Poniatowskiego 6 w Jarosławiu, na rzecz Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w drodze przetargu sprzętu medycznego.

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Jarosławskiego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Świebodna.

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu, dla której organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie pn. „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówce zorganizowanej w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu.

Data publikacji: