Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: Wniosek winien zawierać: Dane adresowe wnioskodawcy…
Data publikacji:
Podstawa prawna: art. 83 w zw. z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020, poz. 55 z późn. zm.). Wymagane dokumenty: pisemny…
Data publikacji:
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.) Wymagane dokumenty:  wniosek Zarządcy…
Data publikacji:
Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 868 z późn zm.) Koncesję na wydobycie…
Data publikacji:
Podstawa prawna: art.79, art. 80, art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 868 z późn. zm.), obejmujący zgłoszenie…
Data publikacji:
Podstawa prawna: • art. 180 pkt 3, art.180a, art.181 ust. 1 pkt 4, art.183 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U. z 2019r. poz.1396 z późn. zm.)…
Data publikacji:
Podstawa prawna: • art. 41, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) Wymagane dokumenty:…
Data publikacji:
Podstawa prawna: art. 41, art.43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: • wniosek…
Data publikacji: