Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (53)

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.

Data publikacji:

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jarosławskiego na lata 2024-2039.

Data publikacji:

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Jarosławskiego na 2024 rok.

Data publikacji:

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jarosławskiego na 2024 rok.

Data publikacji:

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego na lata 2024 - 2039.

Data publikacji:

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jarosławskiego na 2024 rok.

Data publikacji:

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.

Data publikacji:

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jarosławskiego na lata 2023-2028.

Data publikacji:

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jarosławskiego na 2023 rok

Data publikacji:

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego na lata 2023 - 2028

Data publikacji: