Powiat Jarosławski – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129…

Załączniki do pobrania

Data publikacji:
Powiat Jarosławski – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129…
Data publikacji:
Powiat Jarosławski – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129…
Data publikacji:
Powiat Jarosławski – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019…
Data publikacji:
Powiat Jarosławski – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),…

Załączniki do pobrania

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.plik w formacie .PDF (1241 Pobrań)
Data publikacji: