Od stycznia 2021 r. termin wizyty w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, w celu załatwienia sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, można rezerwować przez stronę : rezerwacje.jaroslawski.pl
W dalszym ciągu można skorzystać z telefonicznego zgłoszenia: 

16 624 62 30, 16 624 62 39 (rejestracja pojazdów),

16 624 62 37 (prawa jazdy),

16 624 63 23 (transport).

Data publikacji:

Uwaga! W związku z objęciem powiatu jarosławskiego strefą „czerwoną” od 17 października 2020 r., przekazujemy niezbędne informacje, dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w najbliższym czasie.

W celu załatwienia sprawy urzędowej należy się wcześniej zarejestrować. Rejestracja będzie możliwa jedynie telefonicznie.

Zwracamy uwagę o przestrzeganie umówionych terminów wizyt w starostwie powiatowym (prosimy zwłaszcza o nieprzychodzenie z niepotrzebnym wyprzedzeniem). W ten sposób nie będzie stwarzane dodatkowe zagrożenie, poprzez większą ilość Klientów/Petentów w hallu budynku.

Bezwzględnie prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego – zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja dłoni i dystans społeczny.

W godz. 11.00 – 12.00 preferowane będzie umawianie terminów dla Klientów/Petentów „60+”

Pozostałe zasady, obowiązujące od 1 października, pozostają bez zmian. I tak:

Wszelkie sprawy urzędowe wnoszone przez Klientów/Petentów będą realizowane po wcześniejszej TELEFONICZNEJ REJESTRACJI.

Należy telefonicznie skontaktować się z wydziałem merytorycznym, w którym chcą Państwo załatwić sprawę (numery telefonów poniżej). O dalszym postępowaniu zostaną Państwo poinformowani w czasie rozmowy.

Przypominamy, że na wyznaczony termin prosimy zgłaszać się punktualnie, co pomoże uniknąć zbędnych kolejek.

Obowiązuje system wydawania żetonów. Do budynku można wejść po jego otrzymaniu przy wejściu A.

Wydawanie dokumentów przez Wydział Komunikacji codziennie na parterze budynku.

Prosimy o zachowanie wymaganych środków ostrożności sanitarnej – Klient/Petent musi bezwzględnie przestrzegać zasad zakrywania ust i nosa oraz dystansu społecznego. W budynku będzie również obowiązywać konieczność dezynfekcji dłoni.

Wcześniejsza realizacja opłat przelewem i przyniesienie dowodu wpłaty, zdecydowanie przyśpieszy załatwienie sprawy. W urzędzie preferowane będą płatności kartą płatniczą.

Klienci/petenci mogą również załatwiać sprawy:

 • z wykorzystaniem platformy internetowej EPUAP (zobacz jak skorzystać INSTRUKCJA)
 • przesyłając dokumenty pocztą tradycyjną na adres: ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław,
 • oraz pocztą elektroniczną (e-mailem).

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW

Kancelaria (Biuro Podawcze) – 16 624 62 00

 • Wydział Komunikacji:

16 624 62 30, 16 624 62 39 (rejestracja pojazdów),

16 624 62 37 (prawa jazdy),

16 624 63 23 (transport).

 • Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji  - 16 624 62 58 
 • Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości - 16 624 62 59
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 16 624 62 17, 16 624 62 70
 • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – 16 624 62 61
 • Referat Środowiska i Rolnictwa – 16 624 62 45
 • Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (PCPR) – 16 624 62 85
 • Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności -  16 624 62 76
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu (PZD) -  16 621 64 49
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) - wypisy, mapy - 16 624 62 41
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (tylko w sprawach alarmowych) – 16 624 62 34

WSZYSTKIE numery oraz adresy mailowe, przydatne FORMULARZE do pobrania, wypełnienia i wydruku oraz opisy PROCEDUR dostępne są na stronie www.bip.jaroslawski.pl

Wszelkie wpłaty związane ze sprawami urzędowymi prosimy wpłacać na podane poniżej konta bankowe:

Konta bankowe:
Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 - opłaty komunikacyjne

Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
70 1500 1634 1216 3002 8405 0000 - opłaty za dzierżawy i użytkowanie wieczyste

Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
44 1090 2590 0000 0001 3031 1333 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, płatność za wypisy

Opłaty skarbowe (od pozwoleń, zaświadczeń, upoważnień, pełnomocnictw itp.) należy wpłacać tylko na konto Urzędu Miasta Jarosławia: BANK PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491 Prosimy nie wpłacać opłat skarbowych na konta Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Data publikacji: