Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające do 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (zagrożenie cyberterroryzmem) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (zagrożenie terroryzmem)

W budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w dalszym ciągu czynne są tylko wejścia od strony zachodniej.

Data publikacji:

Od 14 czerwca br. aby załatwić sprawę związaną z rejestracją pojazdu należy dokonać rezerwacji terminu internetowo pod adresem: https://rezerwacje.jaroslawski.pl

Sprawy z zakresu obsługi praw jazdy są obsługiwane na bieżąco, bez konieczności rezerwacji terminu.

Data publikacji:

Przypominamy o ważnym obowiązku, który spoczywa na organizacjach pozarządowych w związku z kwietniową nowelizacją Ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2021.1132 t.j.).

Za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów grożą wysokie kary.

Data publikacji:

Zarząd Powiatu Jarosławskiego Uchwałą nr 470/2021 z dnia 31 maja 2021 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030”.

Data publikacji:

Od stycznia 2021 r. termin wizyty w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, w celu załatwienia sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, można rezerwować przez stronę : rezerwacje.jaroslawski.pl
W dalszym ciągu można skorzystać z telefonicznego zgłoszenia: 

16 624 62 30, 16 624 62 39 (rejestracja pojazdów),

16 624 62 37 (prawa jazdy),

16 624 63 23 (transport).

Data publikacji: