Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie informuje, iż w terminie od 01.06.2023r. do 30.06.2023r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w powiecie jarosławskim, gmina Pawłosiów, obręb Ożańsk, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 205 o pow. 0,2911 ha, obj. KW nr PR1J/00041102/8 w celu przeprowadzenia badań geologicznych oraz pomiarów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 do TG Mirocin”.

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w powiecie jarosławskim, gmina Pawłosiów, obręb Ożańsk, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 227 o pow. 0,3017 ha, obj. KW nr PR1J/00043944/6 w celu przeprowadzenia badań geologicznych oraz pomiarów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 do TG Mirocin”.

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w powiecie jarosławskim, gmina Pawłosiów, obręb Ożańsk, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 81 o pow. 0,3633 ha, obj. KW nr PR1J/00109448/0 w celu przeprowadzenia badań geologicznych oraz pomiarów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 do TG Mirocin”.

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w powiecie jarosławskim, gmina Pawłosiów, obręb Ożańsk, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 87 o pow. 0,0314 ha, obj. KW nr PR1J/00026932/4 w celu przeprowadzenia badań geologicznych oraz pomiarów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 do TG Mirocin”.

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w miejscowości Ożańsk, gm. Pawłosiów, powiat jarosławski, woj. podkarpackie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58 o pow. 12,6644 ha, obj. KW nr PR1J/00055910/6 w celu przeprowadzenia badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 do TG Mirocin”

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w miejscowości Ożańsk, gm. Pawłosiów, powiat jarosławski, woj. podkarpackie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 74 o pow. 0,3299 ha, obj. KW nr PR1J/00036907/3 w celu przeprowadzenia badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 do TG Mirocin”

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w powiecie jarosławskim, gmina Pawłosiów, obręb Ożańsk, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 123 o pow. 1,1652 ha, obj. KW nr PR1J/00098259/7 w celu przeprowadzenia badań geologicznych oraz pomiarów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 do TG Mirocin”.

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w powiecie jarosławskim, gmina Pawłosiów, obręb Ożańsk, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 99 o pow. 13,5761 ha, obj. KW nr PR1J/00055910/6 w celu przeprowadzenia badań geologicznych oraz pomiarów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 do TG Mirocin”.

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzych nieruchomości, znajdujących się w miejscowości Ożańsk, gm. Pawłosiów, powiat jarosławski, woj. podkarpackie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 628 o pow. 2,3584 ha
w celu przeprowadzenia badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 do TG Mirocin”.

Data publikacji: