Premier Mateusz Morawiecki wprowadził drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. Jest to działanie o charakterze prewencyjnym. Decyzja szefa rządu wiąże się m.in. ze wzmożonym ruchem na granicy polsko-ukraińskiej. Stopień alarmowy obowiązuje do 30 kwietnia.
W związku z tym, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu będą czynne jedynie dwa wejścia: główne od ul. Jana Pawła II – naprzeciw przystanku autobusowego - oraz od strony parkingu (od ulicy Kasprowicza).

mapka wejscia

Data publikacji:

Przypominamy o ważnym obowiązku, który spoczywa na organizacjach pozarządowych w związku z kwietniową nowelizacją Ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2021.1132 t.j.).

Za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów grożą wysokie kary.

Data publikacji:

Zarząd Powiatu Jarosławskiego Uchwałą nr 470/2021 z dnia 31 maja 2021 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030”.

Data publikacji:

Od stycznia 2021 r. termin wizyty w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, w celu załatwienia sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, można rezerwować przez stronę : rezerwacje.jaroslawski.pl
W dalszym ciągu można skorzystać z telefonicznego zgłoszenia: 

16 624 62 30, 16 624 62 39 (rejestracja pojazdów),

16 624 62 37 (prawa jazdy),

16 624 63 23 (transport).

Data publikacji: