Kontrola instytucjonalna przeprowadzana jest w komórkach organizacyjnych Starostwa i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego oraz innych podmiotach, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają kontroli przez pracowników Starostwa.

Data publikacji: