Zamówienia archiwalne (6)

Nazwa zamówienia: Wizyty studyjne w ramach projektu „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy”

Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski

Termin składania ofert: 08.01.2021 r. o godz. 10:00

Data publikacji:

Nazwa zamówienia: „Nadzór nad wykonaniem oraz odbiór zadań polegających na opracowaniu georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim, realizowanych w ramach projektu PSIP"

Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski

Termin składania ofert: 31.12.2020, godzina: 09:00

Data publikacji:

przebudowę istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1 w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego, w zakresie dachu budynku.

Data publikacji:

usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia i interesów Powiatu Jarosławskiego w tym podległych jednostek na lata 2020-2021.

Data publikacji:
dotyczące wyceny usług w zakresie wykonania robót geodezyjno-kartograficznych oraz cyfryzacji dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Data publikacji:
o wycenę wykonania usługi z zakresu stwierdzania zgonu, ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu jarosławskiego.
Data publikacji: