Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (57)

Starosty Jarosławskiego z 13 kwietnia 2021 r. o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekty operatów opisowo-kartograficznych, wykonane w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obrębów ewidencyjnych (w jednostce ewidencyjnej Jarosław 180404_2): Koniaczów nr 0001, Kostków nr 0002, Leżachów Osada nr 0003, Morawsko nr 0005, Wola Buchowska nr 0011.

Data publikacji:

Starosty Jarosławskiego z 22 czerwca 2020 r. o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Chłopice nr 0002 w jednostce ewidencyjnej Chłopice, Dobkowice nr 0003 w jednostce ewidencyjnej Chłopice, Łowce nr 0006 w jednostce ewidencyjnej Chłopice, Zamiechów nr 0007 w jednostce ewidencyjnej Chłopice.

Data publikacji:

o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Skołoszów nr 0012 w jednostce ewidencyjnej Radymno, Święte nr 0015 w jednostce ewidencyjnej Radymno, Zabłotce nr 0016 w jednostce ewidencyjnej Radymno.

Data publikacji:

Starosty Jarosławskiego z 9 czerwca 2020 r. o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Wólka Pełkińska nr 0012 w jednostce ewidencyjnej Jarosław.

Data publikacji:

Starosty Jarosławskiego z 22 maja 2020 r. o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Radymno180408_2: Budzyń nr 0001, Chałupki Chotynieckie nr 0002, Chotyniec nr 0003, Duńkowice nr 0004, Grabowiec nr 0005, Korczowa nr 0006, Łazy nr 0007, Michałówka nr 0008, Młyny nr 0009, Nienowice nr 0010, Sośnica nr 0013, Sośnica Brzeg nr 0014, Zaleska Wola nr 0017, Zamojsce nr 0018

Data publikacji:

Starosty Jarosławskiego z 22 maja 2020 r. o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Lutków nr 0005 w jednostce ewidencyjnej Chłopice 180403_2

Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Jarosław 180404_2
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków operatów opisowo –kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków operatów opisowo–kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 23 lutego 2018 r. o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektów operatów opisowo–kartograficznych wykonanych w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Charytany nr 0002, Czerniawka nr 0003, Laszki nr 0005, Miękisz Nowy nr 0006, Miękisz Stary Nr 0007, Tuchla nr 0008, Wietlin III nr 0011, Wietlin Wieś nr 0009, Wysock nr 0012,
Data publikacji: