Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (69)

w sprawie ujawnienia w bazie danych operatów opisowo – kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Data publikacji:

o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektów operatów opisowo-kartograficznych, wykonanych w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obrębów ewidencyjnych (w jednostce ewidencyjnej Chłopice 180403_2): Chłopice nr 0002, Dobkowice nr 0003, Łowce nr 0006, Zamiechów nr 0007.

Data publikacji:

w sprawie ujawnienia w bazie danych operatów opisowo – kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Data publikacji:

w sprawie ujawnienia w bazie danych operatów opisowo – kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Data publikacji:

Starosty Jarosławskiego z 28 grudnia 2021 r. o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekty operatów opisowo-kartograficznych, wykonane w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obrębów ewidencyjnych (w jednostce ewidencyjnej Radymno 180408_2)

Data publikacji:

w sprawie ujawnienia w bazie danych operatów opisowo – kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Data publikacji:

Starosty Jarosławskiego z 20 września 2021 r. o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekty operatów opisowo-kartograficznych, wykonane w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obrębów ewidencyjnych (w jednostce ewidencyjnej Radymno 180408_2): Budzyń nr 0001, Grabowiec nr 0005, Sośnica nr 0013, Sośnica Brzeg nr 0014

Data publikacji:

Starosty Jarosławskiego z 20 września 2021 r. o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego, wykonany w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obrębu ewidencyjnego Lutków nr 0005, w jednostce ewidencyjnej Chłopice 180403_2.

Data publikacji:

Starosty Jarosławskiego z 10 sierpnia 2021 r. o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekty operatów opisowo-kartograficznych, wykonane w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obrębów ewidencyjnych (w jednostce ewidencyjnej Radymno 180408_2): Skołoszów nr 0012, Święte nr 0015, Zabłotce nr 0016.

Data publikacji: