Uchwały Zarządu-2021

z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030”

Data publikacji:

z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030”.

Data publikacji:

z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Data publikacji:

z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego za 2020 rok

Data publikacji:

z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia do projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

Data publikacji:

z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia do projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

Data publikacji:

z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia do projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

Data publikacji:

z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia do projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

Data publikacji: