Postępowania administracyjne art. 49a KPA (5)

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego o znaku: GKN-GK.6124.1.306.2023.MG w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej z części działek nr: 514/4, 514/8, 515/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Jarosław obręb 5, jednostka ewidencyjna Miasto Jarosław, w dniu 17 lipca 2023 r. wydano decyzję administracyjną kończącą przedmiotową sprawę.

Załączniki do pobrania

Data publikacji: