Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z…
Data publikacji: