Uchwały Zarządu-2021

z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

Data publikacji:

z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych oraz dochodów budżetu państwa przyjętych do realizacji na 2021 rok

Data publikacji: