Uchwały Zarządu-2021

z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za pierwsze półrocze 2021 roku.

Data publikacji:

z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych otrzymanych z PFRON w obrębie zadań określonych uchwałą Rady Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie pn. „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”

Data publikacji:

z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Dyrektora Zespołu Szkół Drogowo Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski.

Data publikacji:

z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski.

Data publikacji:

z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski.

Data publikacji:

z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski.

Data publikacji:

z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski.

Data publikacji: