Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty GN (3)

z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Jarosławiu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 2 jako działka nr 1412 o pow. 0,1393 ha,

Data publikacji:

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin - na zajęcie nieruchomości położonej w obrębie ewid. Chłopice, jedn. ewid. Chłopice, oznaczonej jako działka nr 1427

Data publikacji:

do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Jarosławskiego, w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Data publikacji: