Nazwa zamówienia: Sporządzenie dokumentacji projektowo - wykonawczych na wykonanie zagospodarowań poscaleniowych realizowanych w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: „„Nadzór nad wykonaniem oraz odbiór zadań polegających na opracowaniu georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim, realizowanych w ramach projektu PSIP” Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski -…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: „Remont balkonów od strony północnej oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku położonym w Jarosławiu, ul. Grunwaldzkiej 7, na działce nr ewid. 2349/1, obręb nr 5” - zamówienie o wartości…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: „Odbudowa zniszczonego słupa bramy wjazdowej na teren zespołu dworsko-parkowego w Pawłosiowie, nr rejestru zabytków A-1221, na działce nr 30/1” -- zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określone w…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: „Remont balkonów od strony północnej oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku położonym w Jarosławiu, ul. Grunwaldzkiej 7, na działce nr ewid. 2349/1, obręb nr 5” - zamówienie o wartości…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy" Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski Termin składania ofert:…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: „Wykonanie usługi projektowej polegającej na opracowaniu i sporządzeniu dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej oddzielnie dla trzech obiektów budowlanych - zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określone w art.…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: „Odbudowa zniszczonego słupa bramy wjazdowej na teren zespołu dworsko-parkowego w Pawłosiowie, nr rejestru zabytków A-1221, na działce nr 30/1” -- zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określone w…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: „Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn.: Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17” -- zamówienie o wartości…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: „Systematyczna ewaluacja działań pilotażowych wprowadzanych w ramach projektu Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy” Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski Termin składania ofert:…
Data publikacji:
odbudowę zniszczonego słupa bramy wjazdowej na teren zespołu dworsko-parkowego w Pawłosiowie, nr rejestru zabytków A-1221, na działce nr 30/1   Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski Termin składania ofert: 17. 08.…
Data publikacji:
przebudowę konstrukcji dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17. Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski Termin składania ofert: 20. 08. 2020 r.
Data publikacji: