Nazwa zamówienia: Dostawa plotera wraz z urządzeniami peryferyjnymi (skaner, monitor) oraz instalacją i szkoleniem z obsługi dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski – Zarząd Powiatu Jarosławskiego…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: Wykonywanie w 2024 r. usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na potrzeby prowadzonych postępowań…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: Wykonywanie w 2023 r. usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na potrzeby prowadzonych postępowań…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: Wykonanie prac geodezyjno-kartograficzno-informatycznych polegających na aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków o dane w zakresie budynków, lokali i użytków gruntowych oraz dostosowanie do obowiązującego modelu baz danych…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej realizowanymi w ramach zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: Opracowanie przykładowego modelu współpracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z wyższą uczelnią w ramach projektu „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”. Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów Technikum Nr 1 ZSSChiO w Jarosławiu w ramach projektu „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”. Podmiot ogłaszający przetarg:…
Data publikacji:
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej realizowanymi w ramach zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: „Nadzór nad pracami zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektem pn. "Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka, gmina Pruchnik” w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP I”…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: Wykonywanie w 2022 r. usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na potrzeby prowadzonych postępowań…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: Wizyty studyjne w ramach projektu „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”. Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski Termin składania ofert: 20. 01. 2022 r. o godz.…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: Systematyczna ewaluacja działań pilotażowych wprowadzanych w ramach projektu „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu” Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski Termin składania ofert: 01. 10. 2021…
Data publikacji: