Uchwały Zarządu-2021

z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wyboru uprawnionego podmiotu (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2021 i 2022 rok oraz wyrażenia bezstronnych i niezależnych opinii o tych sprawozdaniach.

Data publikacji:

z dnia 15 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o akredytację w Programie Erasmus + na lata 2021-2027 Akredytacja Erasmus + 2021 w sektorze – Edukacja szkolna

Data publikacji:

z dnia 15 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o akredytację w Programie Erasmus + na lata 2021-2027 Akredytacja Erasmus + 2021 w sektorze – Kształcenie i szkolenia zawodowe

Data publikacji:

z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: ustalenia podstawowej kwoty dotacji obowiązującej w 2021 roku na jednego ucznia szkoły lub słuchacza korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art.165 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe dotowanej przez Powiat Jarosławski.

Data publikacji:

z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Data publikacji:

.z dnia 1 października 2021 r. w sprawie upoważnienia Pana Pawła Tworek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych otrzymanych z PFRON w obrębie zadań określonych uchwałą Rady Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Starosty Jarosławskiego dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski

Data publikacji: