Dofinansowanie z PFRON

Informujemy, że od 17 maja 2021 r. zadania związane z dofinansowaniem  ze środków PFRON w całości realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.

W związku z tym wnioski dotyczące:

Formularze i inne przydatne informacje są dostępne na stronie http://www.pcpr-jaroslaw.pl/

Data publikacji: