Uchwały Zarządu-2021

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zlecenia Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie zadania pod nazwą „Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu”

Data publikacji:

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Jarosławskiego podczas czynności kontrolnych dokonywanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski.

Data publikacji:

z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski.

Data publikacji:

z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego” na terenie Powiatu Jarosławskiego na lata 2022-2025

Data publikacji:

z dnia 17 listopada 2021 r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Realizacja zadań publicznych w przedmiocie powierzenia organizacjom pozarządowym prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.”

Data publikacji:

z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zlecenia Centrum Integracji Społecznej ,,Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie zadania pod nazwą: ,,oczyszczanie chodnika położonego w Jarosławiu, przylegającego bezpośrednio do zabytkowego budynku murowanego przy ul. Tarnowskiego 1, usytuowanego na działce ewidencyjnej nr 2430 obrębu 4 miasta Jarosławia oraz umycie okien frontowych i drzwi wejściowych w ww. budynku”.

Data publikacji:

z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 386/2021 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 lutego 2021 r. z sprawie podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (VII)” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji:

z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 207/2020 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (V)” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: