Oświadczenia majątkowe - osoby upoważnione do wydawania decyzji, kierownicy jednostek (50)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego złożone w związku z powołaniem lub zakończeniem umowy w roku 2021

Data publikacji:

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Jarosławskiego złożone w związku wydaniem lub cofnięciem upoważnienia w roku 2021

Data publikacji:

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Jarosławskiego złożone w związku wydaniem lub cofnięciem upoważnienia w roku 2020

Data publikacji:

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego złożone w związku z powołaniem lub zakończeniem umowy w roku 2020

Data publikacji:

Oświadczenia majątkowe Sekretarza Powiatu Jarosławskiego złożone w związku z powołaniem lub zakończeniem umowy w roku 2020

Data publikacji: