Oświadczenia majątkowe - osoby upoważnione do wydawania decyzji, kierownicy jednostek (44)

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Jarosławskiego złożone w związku wydaniem lub cofnięciem upoważnienia w roku 2020

Data publikacji:

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego złożone w związku z powołaniem lub zakończeniem umowy w roku 2020

Data publikacji:

Oświadczenia majątkowe Sekretarza Powiatu Jarosławskiego złożone w związku z powołaniem lub zakończeniem umowy w roku 2020

Data publikacji:

oświadczenia majątkowe za rok 2019

Data publikacji:

oświadczenie majątkowe za rok 2019

Data publikacji:
Oświadczenia majątkowe Sekretarza Powiatu Jarosławskiego złożone w związku z powołaniem lub zakończeniem umowy w roku 2018
Data publikacji: