Uchwały Zarządu-2021

z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 472/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Jarosławskiego, nieruchomości gruntowej, położonej w Świebodnej.

Data publikacji:

z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kultura 2021”.

Data publikacji:

z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod nazwą: Dostawa wyposażenia laboratorium szkolnej pracowni mikrobiologii w ramach projektu „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”.

Data publikacji:

z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pana Roberta Dąbrowskiego Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych, dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Data publikacji:

z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kultura 2021”.

Data publikacji:

 z dnia 29 czerwca 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kultura 2021”.

Data publikacji: