29 wrzesienia 2022
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Decyzja nr 461/2022, znak AB-AAB.6740.459.2022 z 29 września 2022 r.
15:20:04
Zofia Florek utworzył nowy pozycję o tytule A-AAAB.6740.3.283.2022
13:39:15
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.282.2022
13:36:15
Zofia Florek utworzył nowy pozycję o tytule AB-AAB.6740.282.2022
13:36:08
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.281.2022
13:34:37
Zofia Florek utworzył nowy pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.281.2022
13:34:27
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.280.2022
13:32:38
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.6853.3.2022 o wydaniu decyzji o znaku: GN.6853.3.2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Tuczempach, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2612
08:46:30
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.6853.2.2022 o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180407_5 Pruchnik, obręb ewidencyjnym 180407_5.0005 Rozbórz Długi, działka nr 856
08:43:40
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.6853.1.2022 o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180407_5 Pruchnik, obręb ewidencyjny 180407_5.0005 Rozbórz Długi, działka nr 1062
08:42:05
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.6853.2.2022 o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180407_5 Pruchnik w obrębie ewidencyjnym 180407_5.0005 Rozbórz Długi, działka nr 856
08:38:42
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.6853.1.2022 o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180407_5 Pruchnik w obrębie ewidencyjnym 180407_5.0005 Rozbórz Długi, działka nr 106
08:37:08
28 wrzesienia 2022
Łukasz Demski zmienił pozycję o tytule Podinspektor w Wydziale Administracyjnym, sygn. KS.2110.6.2022
14:38:05
Łukasz Demski zmienił pozycję o tytule Podinspektor w Wydziale Administracyjnym, sygn. KS.2110.5.2022
14:37:39
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR 737/2022 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
13:35:09
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR LIII/399/2022 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
13:33:40
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR LIII/398/2022 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
13:32:47
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR LIII/397/2022 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
13:29:40
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR LIII/396/2022 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
13:28:53
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR LIII/395/2022 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
13:27:49