03 lutego 2023
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR LX/428/2023 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
14:48:47
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR LX/427/2023 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
14:42:48
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GKN-GK.6822.164.2022 z 3 lutego 2023 r.
14:02:40
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Formularze wniosków do pobrania - AB
11:29:30
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Postanowienie GKN-GK.6822.164.2022 z dnia 3 lutego 2023 r.
10:57:59
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Postanowienie GKN-GK.6822.164.2022 z dnia 3 lutego 2023 r.
10:57:10
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.124.2022 z dnia 01.02.2023 r.
09:34:34
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.125.2022 z dnia 01.02.2023 r.
09:34:05
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.127.2022 z dnia 01.02.2023 r.
09:32:54
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.126.2022 z dnia 01.02.2023 r.
09:32:37
Łukasz Pamuła wyłączył pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.21.2022 w sprawie o wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieustalonym adresie stron, położonej w jedn. ewid. Miasto Jarosław, obręb Jarosław Obręb 4, działka nr 1028/1
09:28:01
Łukasz Pamuła wyłączył pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.21.2022 w sprawie o wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieustalonym adresie stron, położonej w jedn. ewid. Miasto Jarosław, obręb Jarosław Obręb 4, działka nr 1028/1
09:28:01
Łukasz Pamuła wyłączył pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.21.2022 w sprawie o wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieustalonym adresie stron, położonej w jedn. ewid. Miasto Jarosław, obręb Jarosław Obręb 4, działka nr 1028/1
09:28:01
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.127.2022 z dnia 01.02.2023 r.
09:24:15
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.126.2022 z dnia 01.02.2023 r.
09:22:52
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.125.2022 z dnia 01.02.2023 r.
09:21:02
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.124.2022 z dnia 01.02.2023 r.
09:19:38
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.26.2.2022 z dnia 02.02.2023 r.
09:16:37
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak pisma: DOK-4.7704.8.2022 z 25 stycznia 2023 r.
08:38:26
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak pisma: DOK-4.7704.8.2022 z 25 stycznia 2023 r.
08:37:43