04 grudnia 2023
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego przeznaczonych do oddania na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
10:06:04
Łukasz Demski zmienił pozycję o tytule Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego przeznaczonych do oddania na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
10:03:10
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego przeznaczonych do oddania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu
10:02:59
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego przeznaczonych do oddania na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
10:00:54
Łukasz Demski zmienił pozycję o tytule Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZ.ZUZ.3.4210.470.2023.MPa
09:52:41
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZ.ZUZ.3.4210.427.2023.MPa
09:51:40
01 grudnia 2023
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.211.2023
13:24:23
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.272.2023
13:22:27
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.276.2023
13:22:12
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.293.2023
12:31:38
Zofia Florek utworzył nowy pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.293.2023
12:31:22
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.292.2023
12:28:35
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, dotyczy działki nr 966/2 oraz działek sąsiednich 3, 7 obręb Radawa
10:10:57
Łukasz Demski zmienił pozycję o tytule Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego w DPS Sośnica
09:49:08
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Zapytanie w sprawie uposażenia pielęgniarek zatrudnionych w COM w Jarosławiu (ORZ.0003.15.2023)
09:33:56
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Zapytanie w sprawie środków uposażenia pielęgniarek zatrudnionych w COM w Jarosławiu (ORZ.0003.15.2023)
09:33:20
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.6853.25.2023 z dnia 29.11.2023 r.
08:21:54
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych położonych w obrębie ewidencyjnym 180404_2.0001 Koniaczów
08:19:49
30 listopada 2023
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnego KS.2110.6.2023
14:52:26
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.292.2023
13:10:27