Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty ESP (7)

Powiat Jarosławski - jako organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 roku poz.1079), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, pn: Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Szczegóły ogłoszenia zamieszczono w załączniku.

Data publikacji:

o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie uczniów w placówkach dotowanych przez Powiat Jarosławski w roku 2017 /na postawie art. 78e. ustawy o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)/

Data publikacji: