Uchwały Zarządu-2021

z dnia 14 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia podstawowej kwoty dotacji obowiązującej w 2021 roku na jednego ucznia / wychowanka szkół / placówek publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej dotowanych przez Powiat Jarosławski.

Data publikacji:

z dnia 14 maja 2021 r w sprawie ogłoszenia wyników konkursu oraz przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego” na terenie Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie opinii dla inwestycji drogowej pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ul. Sanowa w Radymnie odc. od km 0+018 do km1+398

Data publikacji:

z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich Nr :
865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów - Bełżec, 867 Sieniawa - Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata - Hrebenne, 870 Sieniawa –Wiązownica - Jarosław, 880 Jarosław - Pruchnik, 881Sokołów Małopolski – Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica , na terenie Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Powiat Jarosławski nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która jest zajęta pod drogę powiatową.

Data publikacji:

z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Data publikacji:

z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 14 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Data publikacji:

.z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie opinii dla inwestycji pod nazwą: ,,Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta potoku Szewnia w km 16 +115 do 16 +761”

Data publikacji: