Podstawa prawna: Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami) Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001 r.(Dz.U.2019.2140…
Data publikacji:
Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia.Karta motorowerowa podlega…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Art. 109 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 2013 r.…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. za zmianami)Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.2019.1000 t.j. za…
Data publikacji:
Podstawa prawna • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie…
Data publikacji: