z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarosławiu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Data publikacji:

z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Data publikacji:

z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu jarosławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Data publikacji:

z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Data publikacji:

zmieniające zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029

Data publikacji:

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029.

Data publikacji: