Konkursy ofert (46)

oraz zgłoszeń do komisji powoływanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego.

Uwaga, sprostowanie:

w ogłoszeniu o konkursie mylnie określono termin zakończenia przyjmowania ofert na 17 listopada 2023 r. do godz. 15:00 - omyłka pisarska,
prawidłowy termin składania ofert to: 17 listopada 2022 r. do godz. 15:00

Data publikacji: