Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty ŚR (27)

organ zawiadamia strony, że zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice gmina Chłopice”,

Data publikacji:

organ zawiadamia strony, że zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Łowce gmina Chłopice”,

Data publikacji: