Wyświetlenie artykułów z etykietą:
Plany, programy, strategie, porozumienia, raporty

z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030”.

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Zarząd Powiatu Jarosławskiego Uchwałą nr 470/2021 z dnia 31 maja 2021 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030”.

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarosławskim na lata 2021-2023.

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Dokument przyjęty uchwałą nr XVI/146/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 listopada 2019 r.

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro