Wyświetlenie artykułów z etykietą:
Plany, strategie, raporty, porozumienia

Dokument przyjęty uchwałą nr XVI/146/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 listopada 2019 r.

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Raport o stanie powiatu opracowywany jest w oparciu o: art. 30a. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j.)

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro