w sprawie nadmiernej populacji wilka na terenie południowo – wschodniej Polski
Data publikacji:
wyrażająca sprzeciw wobec ataków medialnych na dobre imię Ojca Świętego Jana Pawła II
Data publikacji:
przeciwko dyskryminacji polskiej oświaty przez władze litewskie oraz władze rejonu trockiego
Data publikacji:
w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
Data publikacji:
dotyczące sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
Data publikacji: