przeciwko dyskryminacji polskiej oświaty przez władze litewskie oraz władze rejonu trockiego
Data publikacji:
w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
Data publikacji:
dotyczące sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
Data publikacji:
w sprawie stanowisk niektórych stronnictw politycznych i ich przywódców dotyczących usunięcia krzyża z sali obrad Sejmu RP
Data publikacji:
z dnia 27 listopada 2020 roku przyjęty podczas obrad XXVIII sesji
Data publikacji: