w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
Data publikacji:
dotyczące sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
Data publikacji:
w sprawie stanowisk niektórych stronnictw politycznych i ich przywódców dotyczących usunięcia krzyża z sali obrad Sejmu RP
Data publikacji:
z dnia 27 listopada 2020 roku przyjęty podczas obrad XXVIII sesji
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 roku przyjęta podczas obrad VIII sesji w sprawie powstrzymania ideologii "LGBT" przez wspólnotę samorządową
Data publikacji: