Karta usługi K-07 Rejestracja (pierwsza) nowego pojazdu

Data publikacji:

Karta usługi K-08 Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu

Data publikacji:

Karta usługi K-09 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Data publikacji:

Karta usługi K-10 Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe

Data publikacji:

Karta usługi K-11 Zmiana adresu lub siedziby właściciela, nazwiska (imienia) lub nazwy właściciela w dowodzie rejestracyjnym

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003…
Data publikacji:

Karta usługi K-12 Dokonanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym współwłaściciel, zastaw rejestrowy, HAK, L, VAT, TAXI, EURO, PIT, CIT, BUS100km/h

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.poz.256 z zm..), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r.…
Data publikacji:

Karta usługi K-13 Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.poz.256 z zm..), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r.…
Data publikacji:

Karta usługi K-14 Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez Policję

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.poz.256 z zm..), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r.…
Data publikacji:

Karta usługi K-16 Rejestracja czasowa w celu przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terenie RP albo przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.poz.256 z zm..), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r.…
Data publikacji:

Karta usługi K-17 Wykonanie wtórnika tablic rejestracyjnych lub wykonanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.poz.256 z zm..), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r.…
Data publikacji: