Pełna nazwa ewidencji: Ewidencja gruntów i budynków EGIB. Kto prowadzi: Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości) Cel prowadzenia: Podstawa planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości…
Data publikacji:
Pełna nazwa ewidencji: Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu GESUT. Kto prowadzi: Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości) Cel prowadzenia: Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu, w…
Data publikacji:
Pełna nazwa rejestru: Rejestr cen i wartości nieruchomości  Kto prowadzi: Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości) Cel prowadzenia:  Powszechna taksacja nieruchomości w ramach katastru nieruchomości. Zasilanie bazy danych infrastruktury…
Data publikacji:
Pełna nazwa rejestru: Rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych. Kto prowadzi: Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości). Cel prowadzenia: Udostępnianie danych zawartych w tym rejestrze.Inwentaryzacja osnowy geodezyjnej .Ochrona znaków geodezyjnych. Opis…
Data publikacji:
Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej Zgodnie a art.13 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2020.177 t.j. ze zmianami) "Główny Geodeta…
Data publikacji: