na obszarze powiatu jarosławskiego w wyborach Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Data publikacji:
o wynikach wyborów do Rady Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
Data publikacji:
Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarosławiu z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Jarosławskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Data publikacji:
Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarosławiu z dnia 24 września 2014 r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami do Rady Powiatu Jarosławskiego, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.
Data publikacji:
Komisarza Wyborczego w Przemyślu o powołaniu Terenowych Komisji Wyborczych
Data publikacji:
o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
Data publikacji:
W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu wyborczego nie mogą być członkami komisji wyborczych kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 3 września 2014 r. o granicach i numerach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej, która będzie powołana dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Jarosławskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Data publikacji:
z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w poszczególnych okręgach
Data publikacji:
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego,rad powiatów oraz rad gmin na terenie województwa podkarpackiego
Data publikacji:
z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyborów do Rady Powiatu w powiecie jarosławskim.
Data publikacji: