Uchwały Zarządu-2021

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Data publikacji:

z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski

Data publikacji:

z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Sikorskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu do obsługi i realizacji umowy

Data publikacji:

z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wysocku

Data publikacji:

z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii dróg gminnych.

Data publikacji:

z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat.

Data publikacji:

z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod nazwą: Roboty remontowo – konserwatorskie w ramach zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1 w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego”.

Data publikacji:

z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 3 sierpnia 2021 r. z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Pana Marcina Cetnarowicz pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu

Data publikacji: