Karta Usługi ŚR-03 Zmiana lasów na użytki rolne w przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta Usługi ŚR-03 Zmiana lasów na użytki rolne w przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: Wniosek winien zawierać:Dane adresowe wnioskodawcy (wraz z telefonem kontaktowym), Pełnomocnictwo do działania w imieniu strony, udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolności do czynności prawnych dane dotyczące położenia lasu (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina), Tytuł własności nieruchomości, Rodzaj czynności przewidzianych do wykonania w lesie, Dokumenty potwierdzające szczególne uzasadnione potrzeby właściciela lasu, Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o ile jest wymagana ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 t.j.)Miejsce składania dokumentów: Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:Starostwo Powiatowe w Jarosławiuul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławlub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1 Opłata: Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł płatna w kasie Starostwa Powiatowego (parter pok.27) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491(część I, pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1000 z póżn.zm.) Termin, sposób załatwienia: Decyzja administracyjna - wydawana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii. Tryb odwoławczy: Nie dotyczy Kontakt merytoryczny: Referat Środowiska i RolnictwaMarta Michalska I piętro, pok.110 tel. 16-624 62 43e_mail: martamich@powiat.jaroslaw.pl

Podstawa prawna:

art. 13 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek winien zawierać:

  1. Dane adresowe wnioskodawcy (wraz z telefonem kontaktowym),
  2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu strony, udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolności do czynności prawnych
  3. dane dotyczące położenia lasu (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina),
  4. Tytuł własności nieruchomości,
  5. Rodzaj czynności przewidzianych do wykonania w lesie,
  6. Dokumenty potwierdzające szczególne uzasadnione potrzeby właściciela lasu,
  7. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o ile jest wymagana ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 t.j.)

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
lub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1

Opłata:

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł płatna w kasie Starostwa Powiatowego (parter pok.27) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491
(część I, pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1000 z póżn.zm.)

Termin, sposób załatwienia:

Decyzja administracyjna - wydawana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Kontakt merytoryczny:

Referat Środowiska i Rolnictwa
Marta Michalska
I piętro, pok.110 tel. 16-624 62 43
e_mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania