Karta usługi ŚR-07 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta usługi ŚR-07 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 i 2 (art. 92 i art. 93 ust 7 i 8 w przypadku dokumentacji innej …) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.) Wymagane dokumenty:Pisemny wniosek w sprawie przyjęcia dokumentacji geologicznej, 4 egzemplarze dokumentacji geologicznej złoża kopaliny / hydrogeologicznej / geologiczno-inżynierskiej / innej (w formie papierowej i na nośniku elektronicznym), sporządzonej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033 ) lub zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z wyłączeniem węglowodorów (Dz. U. z 2015r., poz. 987), lub 3 egzemplarze dokumentacji inne niż określone w pkt 1-3 art. 88 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (w formie papierowej i na nośniku elektronicznym), sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 2023 z późn. zm.)Miejsce składania dokumentów: Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:Starostwo Powiatowe w Jarosławiuul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławlub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1 Opłata: Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (parter, pok. 27) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z póżn.zm.) Termin, sposób załatwienia: Decyzja administracyjna - wydawana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii. Tryb odwoławczy: Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kontakt merytoryczny: Referat Środowiska i Rolnictwa Bożena Mazur I piętro, pok. 108 tel. 16 624 62 86e_mail: malkab@powiat.jaroslaw.pl

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 i 2 (art. 92 i art. 93 ust 7 i 8 w przypadku dokumentacji innej …) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  • Pisemny wniosek w sprawie przyjęcia dokumentacji geologicznej,
  • 4 egzemplarze dokumentacji geologicznej złoża kopaliny / hydrogeologicznej / geologiczno-inżynierskiej / innej (w formie papierowej i na nośniku elektronicznym), sporządzonej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033 ) lub zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z wyłączeniem węglowodorów (Dz. U. z 2015r., poz. 987), lub
  • 3 egzemplarze dokumentacji inne niż określone w pkt 1-3 art. 88 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (w formie papierowej i na nośniku elektronicznym), sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 2023 z późn. zm.)

Miejsce składania dokumentów: 

Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
lub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1

Opłata:

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (parter, pok. 27) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491
część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z póżn.zm.)

Termin, sposób załatwienia:

Decyzja administracyjna - wydawana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kontakt merytoryczny:

Referat Środowiska i Rolnictwa
Bożena Mazur
I piętro, pok. 108 tel. 16 624 62 86
e_mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania