Karta usługi ŚR-06 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta usługi ŚR-06 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych. Podstawa prawna: art.79, art. 80, art. 81, art. 82 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 868 z późn zm.) Wymagane dokumenty:pisemny wniosek, 2 egzemplarze projektu robót geologicznych, sporządzonego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. nr 288, poz. 1696 ze zm.)Miejsce składania dokumentów: Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:Starostwo Powiatowe w Jarosławiuul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławlub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1 Opłata: Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (parter pok. 27) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491część I pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Termin, sposób załatwienia: Decyzja administracyjna - wydawana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii. Tryb odwoławczy: Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kontakt merytoryczny: Referat Środowiska i Rolnictwa Bożena Mazur I piętro, pok.108 tel. 16 624 62 86e_mail: malkab@powiat.jaroslaw.pl

Podstawa prawna:

art.79, art. 80, art. 81, art. 82 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 868 z późn zm.)

Wymagane dokumenty:

  • pisemny wniosek,
  • 2 egzemplarze projektu robót geologicznych, sporządzonego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. nr 288, poz. 1696 ze zm.)

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
lub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1

Opłata:

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (parter pok. 27) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491
część I pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Termin, sposób załatwienia:

Decyzja administracyjna - wydawana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kontakt merytoryczny:

Referat Środowiska i Rolnictwa 
Bożena Mazur
I piętro, pok.108 tel. 16 624 62 86
e_mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania