Karta usługi ŚR-09 Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta usługi ŚR-09 Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi. Podstawa prawna: art.79, art. 80, art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 868 z późn. zm.), obejmujący zgłoszenie projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. Wymagane dokumenty:wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych 2 egzemplarze projektu robót geologicznych spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr  288, poz. 1696 z późn. zm.).Miejsce składania dokumentów: Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:Starostwo Powiatowe w Jarosławiuul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławlub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1 Opłata: Nie dotyczy Termin, sposób załatwienia: Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania prac geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac, właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu. Tryb odwoławczy: W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Kontakt merytoryczny: Referat Środowiska i RolnictwaBożena Mazur I piętro, pok.108 tel. 16 624 62 86e_mail: malkab@powiat.jaroslaw.pl Uwagi: Projekt robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi nie wymaga zatwierdzenia, podlega jedynie zgłoszeniu. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosił do niego sprzeciwu.

Podstawa prawna:

art.79, art. 80, art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 868 z późn. zm.), obejmujący zgłoszenie projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych
  • 2 egzemplarze projektu robót geologicznych spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr  288, poz. 1696 z późn. zm.).

Miejsce składania dokumentów: 

Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
lub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1

Opłata:

Nie dotyczy

Termin, sposób załatwienia:

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania prac geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac, właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Kontakt merytoryczny:

Referat Środowiska i Rolnictwa
Bożena Mazur
I piętro, pok.108 tel. 16 624 62 86
e_mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi:

Projekt robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi nie wymaga zatwierdzenia, podlega jedynie zgłoszeniu. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosił do niego sprzeciwu.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania