Karta Usługi ŚR-04 Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta Usługi ŚR-04 Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy. Podstawa prawna: art. 83 w zw. z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020, poz. 55 z późn. zm.). Wymagane dokumenty: pisemny wniosek wójta lub burmistrza jako właściciela lub posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela przygotowany zgodnie z art. 83 b pkt 1 ustawy o ochronie przyrody. Miejsce składania dokumentów: Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:Starostwo Powiatowe w Jarosławiuul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławlub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1 Opłata: Wydanie decyzji zwolnione z opłaty skarbowej (art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1000 z póżn.zm.) Termin, sposób załatwienia: Decyzja administracyjna - wydawana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii. Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kontakt merytoryczny: Referat Środowiska i RolnictwaMarta Michalska I piętro, pok.110 tel. 16 624 62 43e_mail: martamich@powiat.jaroslaw.pl

Podstawa prawna:

art. 83 w zw. z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020, poz. 55 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

pisemny wniosek wójta lub burmistrza jako właściciela lub posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela przygotowany zgodnie z art. 83 b pkt 1 ustawy o ochronie przyrody.

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
lub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1

Opłata:

Wydanie decyzji zwolnione z opłaty skarbowej
(art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1000 z póżn.zm.)

Termin, sposób załatwienia:

Decyzja administracyjna - wydawana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kontakt merytoryczny:

Referat Środowiska i Rolnictwa
Marta Michalska
I piętro, pok.110 tel. 16 624 62 43
e_mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania