Karta Usługi ŚR-08 Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta Usługi ŚR-08 Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż. Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 868 z późn zm.) Koncesję na wydobycie kopalin ze złóż wydaje Starosta jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki: a) obszar zamierzonej działalności nie przekroczy 2 ha. b) wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3. c) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.W pozostałych przypadkach koncesję wydaje marszałek województwa lub minister właściwy do spraw środowiska. Wymagane dokumenty:wniosek w sprawie udzielenia koncesji sporządzony zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 24 i art. 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o koncesję, dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia, projektowane położenie obszaru i terenu górniczego - 7 egz.Miejsce składania dokumentów: Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:Starostwo Powiatowe w Jarosławiuul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiulub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1 Opłata: Opłata skarbowa w wysokości 616,00 zł płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (parter pok. 27) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491część III pkt. 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Termin, sposób załatwienia: Decyzja administracyjna - wydawana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii. Tryb odwoławczy: Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kontakt merytoryczny: Referat Środowiska i RolnictwaBożena Mazur I piętro, pok.108 tel. 16 624 62 86e_mail: malkab@powiat.jaroslaw.pl

Podstawa prawna:

art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 868 z późn zm.)

Koncesję na wydobycie kopalin ze złóż wydaje Starosta jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki:
a) obszar zamierzonej działalności nie przekroczy 2 ha.
b) wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3.
c) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
W pozostałych przypadkach koncesję wydaje marszałek województwa lub minister właściwy do spraw środowiska.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek w sprawie udzielenia koncesji sporządzony zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 24 i art. 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
  • dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o koncesję,
  • dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową lub
  • dowód przyrzeczenia jego ustanowienia,
  • projektowane położenie obszaru i terenu górniczego - 7 egz.

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiu
lub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1

Opłata:

Opłata skarbowa w wysokości 616,00 zł płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (parter pok. 27) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491
część III pkt. 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin, sposób załatwienia:

Decyzja administracyjna - wydawana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kontakt merytoryczny:

Referat Środowiska i Rolnictwa
Bożena Mazur
I piętro, pok.108 tel. 16 624 62 86
e_mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania