Uchwały Zarządu-2020

z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz załatwiania i podpisywania wszystkich spraw związanych z gospodarką finansową…
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz załatwiania i podpisywania wszystkich spraw związanych z gospodarką finansową…
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2020 r. z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów budżetu państwa przyjętych do realizacji na 2020 rok
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2020 r. z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2020 r. z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zlecenia Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie zadania pod nazwą „Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu”
Data publikacji:
z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 296/2020 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Centrum Opieki Medycznej w…
Data publikacji:
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 296/2020 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zlecenia Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie zadania pod nazwą „oczyszczanie chodnika położonego w Jarosławiu, przylegającego bezpośrednio do zabytkowego budynku murowanego przy…
Data publikacji:
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod nazwą „Świadczenie kompleksowych, całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu…
Data publikacji: