Uchwały Zarządu-2020

z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Jarosławiu do dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Kultury, dla których organizatorem jest Powiat Jarosławski.
Data publikacji:
z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2019 rok.
Data publikacji:
z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wiązownica.
Data publikacji:
z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Barbary Maziarki - Głównego księgowego w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, do udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i…
Data publikacji:
z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pn. „Kultura fizyczna…
Data publikacji:
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2019 rok
Data publikacji:
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Data publikacji:
w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2019 rok.
Data publikacji: