Uchwały Zarządu-2020

z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie powołania komisji do wstępnego określenia wartości nieruchomości
Data publikacji:
z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki spożywane przez dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 14 Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła…
Data publikacji:
z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówce zorganizowanej w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu.
Data publikacji:
z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówce zorganizowanej w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu.
Data publikacji:
z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji obowiązującej w 2020 roku na jednego ucznia szkoły publicznej z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem – w tym z…
Data publikacji:
z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat.
Data publikacji:
z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat.
Data publikacji:
 z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat.
Data publikacji:
z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli/nauczycielek w projekcie pn. „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju
Data publikacji:
z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie pn. „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy”
Data publikacji:
z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 21 sierpnia 2020 r.w sprawie upoważnienia do realizacji projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie COVID – 19”.
Data publikacji: