Uchwały Zarządu-2020

z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na otwarty konkurs ofert na zlecenie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego obejmującego prowadzenie mieszkania chronionego…
Data publikacji:
z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
Data publikacji:
z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych oraz dochodów budżetu państwa przyjętych do realizacji na 2020 rok
Data publikacji: