Uchwały Zarządu-2020

z dnia 17 września 2020 r. sprawie upoważnienia Pana Mariusza Wygnaniec Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach do obsługi i realizacji umowy
Data publikacji:
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg na terenie Gminy Laszki do kategorii dróg gminnych
Data publikacji:
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat
Data publikacji:
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie upoważnienia do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie COVID-19”
Data publikacji:
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 16 września 2020 r. w sprawie upoważnienia do projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na…
Data publikacji:
z dnia 16 września 2020 r. w sprawie upoważnienia do projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na…
Data publikacji:
z dnia 16 września 2020 r. w sprawie upoważnienia do projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na…
Data publikacji:
z dnia 16 września 2020 r. w sprawie upoważnienia do projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na…
Data publikacji:
z dnia 16 września 2020 r. w sprawie nawiązania stosunku pracy z Kierownikiem Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie
Data publikacji:
z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski.
Data publikacji:
z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie wydania opinii do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.” Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga-Pruchnik – ETAP II –…
Data publikacji: