Uchwały Zarządu-2020

z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego…
Data publikacji:
z dnia 13 listopada 2020 r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa…
Data publikacji:
z dnia 13 listopada 2020 r .w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Jarosławskiego na rok 2021
Data publikacji:
z dnia 30 października 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,…
Data publikacji:
z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej…
Data publikacji:
z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 21 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o akredytację w Programie Erasmus na lata 2021-2027 Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i…
Data publikacji:
z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski
Data publikacji:
z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia…
Data publikacji:
z dnia 15 października 2020 r.  w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radymno na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028”
Data publikacji: