Uchwały Zarządu-2020

z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu w sezonie zimowym 2020/2021
Data publikacji:
z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski.
Data publikacji:
z dnia 15 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia i wykonania umowy finansowej na realizację projektu pt. „Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im.…
Data publikacji:
z dnia 15 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia i wykonania umowy finansowej na realizację projektu pt. „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego…
Data publikacji:
z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w drodze przetargu nieograniczonego pojazdu samochodowego.
Data publikacji:
z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu.
Data publikacji:
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Starosty Jarosławskiego dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest…
Data publikacji:
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zlecenia Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie usługi polegającej na oczyszczeniu terenu przylegającego do zabytkowego budynku „Internatu” położonego w Pawłosiowie na…
Data publikacji: