Uchwały Zarządu-2020

z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia podstawowej kwoty dotacji obowiązującej w 2020 roku na jednego ucznia / wychowanka szkół / placówek publicznych i niepublicznych posiadających…
Data publikacji:
z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Jarosławiu do dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Kultury, dla których organizatorem jest Powiat Jarosławski
Data publikacji:
z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat.
Data publikacji:
z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski
Data publikacji:
z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 246/2020 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 marca 2020 r.
Data publikacji:
z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 10 czerwca 2020 r.z dnia 10 czerwca 2020 r.w sprawie: ustalenia podstawowej kwoty dotacji obowiązującej w 2020 roku na jednego ucznia/wychowanka szkół/placówek publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły…
Data publikacji:
z dnia 10 czerwca 2020 r. z dnia 10 czerwca 2020 r.w sprawie: ustalenia wskaźnika zwiększającego dotację dla publicznego liceum ogólnokształcącego dotowanego przez Powiat Jarosławski
Data publikacji:
z dnia 10 czerwca 2020 r.z dnia 10 czerwca 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za rok 2019
Data publikacji:
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego za 2019 rok.
Data publikacji:
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji: