Uchwały Zarządu-2020

z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych, dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Data publikacji:
z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej do strategicznego zarządzania projektem realizowanego pn. „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy” w…
Data publikacji:
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski
Data publikacji:
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski
Data publikacji:
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski
Data publikacji:
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski
Data publikacji:
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego jednostce Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radymnie.
Data publikacji:
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego jednostce Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radymnie.
Data publikacji:
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych otrzymanych z PFRON w obrębie zadań określonych uchwałą Rady Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej
Data publikacji: