Uchwały Zarządu-2020

z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod nazwą „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczych na wykonanie zagospodarowań poscaleniowych realizowanych w ramach scaleń…
Data publikacji:
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2021-2024 ze strategią długoterminową na lata 2025-2030 ”
Data publikacji:
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych otrzymanych z PFRON w obrębie zadań określonych uchwałą Rady Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Data publikacji:
z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacją projektu pn. „Szansa na lepsze” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w…
Data publikacji:
z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacją projektu pn. „Szansa na lepsze” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w…
Data publikacji:
z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji…
Data publikacji:
z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą zostaną zawarte umowy o zarządzanie PPK, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów budżetu państwa przyjętych do realizacji na 2020 rok
Data publikacji:
z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyznania stypendium motywacyjnego dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski
Data publikacji: